Matematikkvideoer

α00152: Prosentpoeng del 2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Her løser jeg en oppgave som omhandler relative og absolutte endringer.

Utgitt: 2014-07-13

Varighet: 11 minutter og 10 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.