Matematikkvideoer

α00143: Prosentgrunnlag - Gjennomgang av begrepet

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Prosentregning"

Vi går i denne videoen igjennom en praktisk problemstilling der vi identifiserer prosentgrunnlaget ved hjelp av illustrasjoner. Vi viser her at en prosentvis øking og deretter en prosentvis reduksjon, ikke fører tilbake til opprinnelig prosentgrunnlag, og motsatt.

Utgitt: 2014-07-09

Varighet: 6 minutter og 4 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.