Matematikkvideoer

β00135: Brudden brøk del2

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Brøkregning"

Her går vi igjennom flere regneeksempler med brudden brøk.

Utgitt: 2014-07-04

Varighet: 7 minutter og 50 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.