Matematikkvideoer

α00123: Minste felles multiplum og største felles faktor

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Brøkregning"

I denne videoen går jeg igjennom begrepene minste felles multiplum og største felles faktor (største felles mål). Jeg kunne kanskje vært litt mer nøyaktig i forklaringer. Derfor kommer en ekstra video i dette emnet med flere eksempler og eventuelle oppklaringer.

Utgitt: 2014-06-30

Varighet: 8 minutter og 26 sekunder

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.