Matematikkvideoer

00093: Grafiske løsninger av likninger med èn ukjent

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Ikke-lineære funksjoner"

Utgitt: 2014-03-16

Varighet: 13 minutter og 1 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.