Matematikkvideoer

00055: Potensregning

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Potensregning med variabler"

I denne videoen går jeg igjennom de fire potensreglene som brukes på ungdomsskolenivå. Jeg viser eksempler på bruk av reglene i både tallregning og i algebra.

Utgitt: 2013-11-05

Varighet: 15 minutter og

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende læringsmål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.