Matematikkvideoer

00046: Annengradslikninger

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Andregradslikninger"

Enkle kvadratiske likninger av typen ax^2 + c = 0 blir gjennomgått. Kvadratiske likninger kalles også annengradslikinger.

Utgitt: 2013-10-26

Varighet: 9 minutter og 39 sekunder

Denne videoen har tilhørende kompetansemål.

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.