Matematikkvideoer

α00033: Formelregning - Omgjøring av formler, del 3

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formelregning"

I denne videoen viser jeg hvordan man faktoriserer et flerleddet uttrykk og deretter finner et uttrykk for h uttrykt ved A og r. Formelen det arbeides med er overflatearelet til en sylinder. Vanskelighetsgrad=middels (ungdomsskole)

Utgitt: 2013-10-20

Varighet: 5 minutter og 20 sekunder