Matematikkvideoer

Σ00010: Formelregning - Omgjøring av formler

Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet "Formelregning"

Gjennomgang av utfordrende oppgave. Vanskelighetsgrad: ungdomsskole (høy). Oppgaven går ut på å uttrykke sidelengden, s ved arealet til en sammensatt figur bestående av et kvadrat og en likesidet trekant som begge har sider med lengde s.

Utgitt: 2013-10-05

Varighet: 12 minutter og 7 sekunder

Denne videoen har tilhørende oppgaver. Kontakt oss for tilgang.