Produkter

getSmart Lilla

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 13 år og oppover

Denne kortstokken omhandler emnene lineære funksjoner og enkel algebra. I tillegg får man trening i brøkregning. Produktet er beregnet til bruk på ungdomstrinnet og spesielt relevant for de to siste årene av denne opplæringen. Gjennom spill med kortstokken lærer man blant annet å tolke funksjonsutrykket til grafer av typen y = ax + b. I tillegg lærer man seg å beregne funksjonsverdier. Utover dette får man trening i å forenkle algebra uttrykk og utføre enkel brøkregning. For å gjøre vanskelighetsgraden lavere kan man ta vekk graf-kortene fra kortstokken (dette er en god ide dersom man ikke har lært å tolke grafer enda). Før man spiller egne spill med kortene bør man sitte i en gruppe å finne matchende kort (kort beskriver samme uttrykk). Denne prosessen er svært lærerik, men det kan ta litt tid før man kan gå over til egne spill med kortene.

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 10 Vg1P Vg1T

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • behandle og faktorisere enkle algebraiske uttrykk, regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke disse og oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Funksjoner»)
 • identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning til praktiske situasjoner
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Funksjoner»)
 • oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Funksjoner»)
 • gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende på praktiske eksempler, også digitalt
  (Kompetansemål etter Vg1P, hovedområdet «Funksjoner»)
 • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet
  (Kompetansemål etter Vg1T, hovedområdet «Funksjoner»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Lilla.pps  1.69 MB 
  getSmart Krig - Lilla.pps  1.32 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Lilla.pdf  436.91 KB