Produkter

getSmart Oransje

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 11 år og oppover

Innenfor brøkregning får spillerne trening i omgjøring fra uekte brøk til blandet tall og omvendt i tillegg til addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker. I starten vil man måtte ta i bruk papir og blyant for å finne svarene på en del av kortene. Etterhvert vil mange klare å regne oppgavene i hodet ved hjelp av ulike teknikker. Noen av disse teknikkene blir belyst i spillereglene til Vri Åtter (powerpoint versjonen). Det er 52 oppgavekort med totalt 13 ulike svar. Før man spiller egne spill med kortene, bør man sitte i en gruppe å finne alle kort med samme svar. Denne prosessen er både motiverende og svært lærerik.

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 7 10

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning og bruke lommeregner i beregninger
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Oransje.pps  1.6 MB