Produkter

getSmart Blå

img
Klikk for en gjennomgang

Det anbefales å se et eksempel på en svært lærerik aktivitet.

1 - 9140,- NOK
10 - 49119,- NOK
50 +99,- NOK

Alder: 12 år og oppover

Denne kortstokken omhandler regning med størrelsesforholdene prosent, desimaltall, brøk og promille. Den egner seg for barn fra 12 år og oppover. For å få lavere vanskelighetsgrad kan man ta vekk promillekortene før man begynner å spille med kortstokken. Dette produktet er en vanskeligere variant av getSmart gul. Reglene for disse kortstokkene er helt like. Dersom man trenger utfordringer anbefales det å blande kortene fra begge kortstokkene. Dette gir flere kombinasjonsmuligheter i Vri Åtter.

img img img img

Kompetansemål

Følgende årstrinn blir dekket av produktet; 7 10

Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket hele gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket deler av gjeldende kompetansemål.
Indikerer at aktiviteter med produktet gjør at elevene får dekket noe av gjeldende kompetansemål.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heltall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning og bruke lommeregner i beregninger
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner *
  (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Statistikk og sannsynlighet»)
 • sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måter
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Tall og algebra»)
 • bestemme sannsynligheter gjennom eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynligheter som brøk, prosent og desimaltall *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)
 • vise med eksempler og bestemme antall muligheter i enkle kombinatoriske problemer *
  (Kompetansemål etter 10. årstrinn, hovedområdet «Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk»)

 • *For å arbeide mot dette kompetansemålet må man spille «Intervallkrig med satsing»

Dokumenter

Regler - PowerPointStørr.:
  getSmart Vri Åtter - Blå.pps  1.61 MB 

Regler - PDFStørr.:
  Regler - getSmart Gul og Blå.pdf  395.92 KB