Produkter

getSmart Pugg

img
1 - 9199,- NOK
10 - 49169,- NOK
50 +140,- NOK

Alder: 13 år og oppover

Pugg - spill kort mens du driller nynorskkunnskapene dine

Kan man repetere nynorsk grammatikk mer lystbetont enn det gjøres i dag? Er det mulig å kombinere skolearbeid med spill og moro?

Mange elever som har bokmål som hovedmål, uttrykker at det er vanskelig å motivere seg til å arbeide ekstra med nynorsk grammatikk og språkføring.

Av den grunn vet også mange norsklærere hvor nytteløst det kan være å oppfordre elevene til egentrening i nynorsk, så lenge nynorsk er et språk mange elever i utgangspunktet synes er vanskelig og kjedelig.

Kunnskap om nynorsk grammatikk og språkføring er viktig hvis en skal forstå hvordan nynorsk er bygget opp. Skal en kunne kommunisere godt på nynorsk, skriftlig eller muntlig, må en ha kunnskaper om nynorsk grammatikk. I LK06 finner en kompetansemål knyttet til grammatikk i norskfaget både på småskole-, mellom-, og ungdomstrinnet. Etter endt grunnskole skal elevene i følge læreplanen kunne ”uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk” og ”vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst”.

Det fins en rekke gode bøker og undervisningsopplegg som skal ivareta disse kompetansemålene. Likevel opplever mange elever nynorskopplæringen som vanskelig og kjedelig. Erfaringer viser at dersom en kan få inn elementer av lek, spenning og konkurranse, vil elever engasjere seg mer, og tilegne seg fagstoffet mer effektivt.

Kortstokken Pugg er laget nettopp for å trene og utfordre elever i grunnleggende nynorsk grammatikk og språkføring. Gjennom konkurranse, spill og samarbeid øves det på grunnleggende begreper innen nynorsk grammatikk og språkføring, samtidig som det stimulerer til bevissthet om eget sidemål og hovedmål.

Med Pugg kan elevene repetere nynorskkunnskapene sine. Kortstokken har en tradisjonell utforming, og derfor kan man både bruke den som en vanlig kortstokk, med innlagte nynorskoppgaver, og som rene spørrekort. Oppgavene som følger hvert kort, har en stigende vanskelighetsgrad, så spar 2 vil for eksempel for de fleste være enklere å svare på enn ruter 10. Pugg er på ingen måte et utfyllende grammatikkverk i seg selv, men kan fungere som et supplement til den ordinære nynorskopplæringen. Med Pugg kan elevene kontrollere egne nynorskkunnskaper og eventuelt avdekke områder innenfor nynorsk grammatikk og språkføring de må øve mer på. Pugg er en uhøytidelig måte å øve nynorsk grammatikk på, og spillelementet kan for noen bidra til å øke innlæringen i denne delen av norskfaget som av mange elever oppleves som vanskelig og kjedelig. Hvis man har elever som av ulike grunner kan ha nytte av et alternativt nynorskopplegg, kan Pugg fungere som et morsomt supplement til den ordinære nynorskopplæring.

Med Pugg kan du med andre ord gi elevene en meningsfylt pustepause under nynorskopplæringen.

Dokumenter

Regler - PDFStørr.:
  pugg_fasit.pdf  62.74 KB